غذایی و هتلینگ

نمایشگاه بین المللی تخصصی صنایع غذایی و صنایع هتلینگ و پذیرایی لبنان

در این نمایشگاه بین المللی تخصصی صنایع غذایی و پذیرایی لبنان HORECA دروازه هایی را جهت ورود و جذب سهم بزرگی از این بازار را بر روی مشتاقان آن گشوده است. این نمایشگاه با حمایت مستقیم دولت لبنان، اتاق بازرگانی و صنایع و کشاورزی لبنان، وزارت توریست و گردشگری لبنان، وزارت اقتصاد و تجارت لبنان، اتحادیه صنایع لبنان، سندیکای صنایع غذایی لبنان، سندیکای هتلداران لبنان، سندیکای رستوران،کافه و کلوپهای لبنان مناسبترین سکوی ورودی به بازار لبنان میباشد. نمایشگاه HORECA لبنان ترکیبی از صادر کنندگان و دست اندر کاران صنایع محلی، منطقه ای و بین المللی را که بازار پر پتانسیل لبنان را شناسایی نموده اند و همچنین سفارتها و مقامات رسمی دولتها که توانایی انتقال منافع و محاسن تجارت و حضور در بازار بازسازی لبنان را به شرکتهای کشور متبوعه خود را دارند جهت حضور در این نمایشگاه دعوت نموده است. در عین حال شرکت کنندگان در این همایش بین المللی نیز از ایجاد ارتباط مستقیم با توزیع کنندگان، نمایندگان و عمده فروشان و پیمانکاران محلی بهره مند خواهند شد.

طیف گسترده ای از صنایع و بخشهای مختلف صنایع غذایی وهتلینگ از جمله مواد اولیه، محصولات و ماشین آلات صنایع غذایی، تجهیزات و مواد بسته بندی، صنایع تبدیل، تجهیزات رستورانی و هتلی، تجهیزات کیترینگ و سرو غذا، خدمات مشاوره و فرنچایز، منسوجات هتلی و یونیفرم، مبلمان هتلی و رستورانی، تجهیزات آشپزخانه ای و … در این نمایشگاه حضور خواهند داشت. لذا در صورتیکه تصمیم به حضوری مقتدرانه و فعال در منطقه داشته و یا امیدوار به ورود به بازار جذاب لبنان هستید نمایشگاهHORECA Lebanon 2013 همایش و فرصتی است که نباید آن را از دست داد.
•دانلود Brochure