سال ۱۳۷۹

ردیف عنوان نمایشگاه محل برگزاری برگزار کننده تاریخ برگزاری
۱  نهمین نمایشگاه اختصاصی ج. ا. ایران در یمن صنعا – یمن شرکت نمایشگاههای  فارس

و شرکت نوژن راد

شهریور ۷۸
۲ نمایشگاه بین المللی تجاری بهاره شارجـه

Sharjah Int’l Fair 2000 + Made In Iran

شارجه

امارات

Expo Centre Sharjah

با همکاری مستقیم وزارت صنایع

April 2000
3 نمایشگاه بین المللی چرم و محصولات چرم Leather Expo & Al Hida’a ‘2000 شارجه

امارات

Expo Centre Sharjah Sept. 2000
4 نمایشگاه بین المللی تخصصی اتومبیل

Automobile Show ‘2000

شارجه

امارات

Expo Centre Sharjah Nov. 2000
5 نمایشگاه بین المللی قطعات یدکی

Autoparts ‘2000

شارجه

امارات

Expo Centre Sharjah Nov. 2000
6 نمایشگاه بین المللی – فروش عید فطر

Eid al Fitr Fair ‘2000

شارجه

امارات

Expo Centre Sharjah Jan. 2001
7 نمایشگاه بین المللی بازرگانی بهاره مسقط

Mascat Spring Trade Fair ‘2000

مسقط – عمان Silver Star Corporation May 2000
8 نمایشگاه بین المللی Consumex 2000 مسقط – عمان Silver Star Corporation Sept. 2000
9 فستیوال بین المللی فروش زمستانه مسقط مسقط – عمان Al-Sha’am For Services Jan. 2001