سوابق نمایشگاهی

سوابق نمایشگاهی

فعالیتهای انجام شده توسط بخش نمایشگاهی شرکت نوژن راد

شرکت نوژن را در اولین سال فعالیت خود افتخار همگامی و همراهی با شرکتهای مطرح نمایشگاهی داخلی و خارجی ذیل الذکر در زمینه مشاوره و همکاری درجهت طرح وبرنامه ریزی، فروش، اجرا وبرپایی نمایشگاههای زیر و همچنین ارائه خدمات جانبی آن از جمله هماهنگیهای لازم جهت اجرای تورهای نمایشگاهی، حمل کالا، طراحی و چاپ بروشورو… بصورت نمایندگی، مشارکت و یا قراردادی داشته است.