سال ۱۳۸۳

ردیف عنوان نمایشگاه محل برگزاری برگزار کننده تاریخ برگزاری
۱ نمایشگاه بین المللی تخصصی تجهیزات پزشکی

Egy Medica 2004

قاهره

مصر

Green Land Co. 19-22 April 2004
2 نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی جده

Food/Hotel/Propac Arabia ‘2004

جده

عربستان

Al-Harithy Co. for Exhibition 9-13 May 2004
3 نمایشگاه بین المللی جده

Saudi Arabia Int’l Trade Fair ‘2004

جده

عربستان

Al-Harithy Co. for Exhibition 23-27 May 2004
4 نمایشگاه بین المللی تخصصی صنایع خودرو

Jeddah Int’l Motor Show ‘2004

جده

عربستان

Al-Harithy Co. for Exhibition 28 Nov – ۳ Dec 2004
5 نمایشگاه بین المللی قطعات یدک جده

Jeddah International Auto Care ‘2004

جده

عربستان

Al-Harithy Co. for Exhibition 28 Nov – ۳ Dec 2004
6 نمایشگاه بین المللی کتاب جده

Jeddah International Book Fair ‘2004

جده

عربستان

Al-Harithy Co. for Exhibition 10-18 Dec 2004
7 نمایشگاه بین المللی تجاری تانزانیا دارالسلام

تانزانیا

Expo Link Co. 7-10 Oct 2004
8 نمایشگاه مبلمان و دکوراسیون داخلی

SAFURN ‘2004

ژوهانسبورگ

آفریقای جنوبی

Expam Exhibition Co. 7-10 Oct 2004
9   نمایشگاه بین المللی کشاورزی و دامپروری

Saudi Agriculture ‘2005

ریاض

عربستان

Riyadh Exhibition Co.

با همکاری وزارت کشاورزی

۲۶-۳۰ Sept 2004
10 نمایشگاه بین المللی تخصصی باغبانی

Saudi Garden Tech ‘2005

ریاض

عربستان

Riyadh Exhibition Co.

با همکاری وزارت کشاورزی

۲۶-۳۰ Sept 2004
11 نمایشگاه بین المللی آب و صنایع آبیاری

Saudi Water ‘2005

ریاض

عربستان

Riyadh Exhibition Co.

با همکاری وزارت کشاورزی

۲۶-۳۰ Sept 2004
12 نمایشگاه بین المللی صنعت برق ریاض

Saudi Elenex ‘2005

ریاض

عربستان

Riyadh Exhibition Co.

با مشارکت وزارت نیرو

۲۰-۲۴ Feb 2005
13 نمایشگاه بین المللی صنایع روشنایی

Saudi Luminex ‘۲۰۰۵

ریاض

عربستان

Riyadh Exhibition Co.

با مشارکت وزارت نیرو

۲۰-۲۴ Feb 2005
14 نمایشگاه بین المللی  صنایع برودتی و حرارتی Saudi Aircon ‘۲۰۰۵ ریاض

عربستان

Riyadh Exhibition Co.

با مشارکت وزارت نیرو

۲۰-۲۴ Feb 2005