سال ۱۳۹۲

ردیف عنوان نمایشگاه محل برگزاری برگزار کننده تاریخ برگزاری
۱ نمایشگاه   هتلینگ و غذایی بیروت

HORECA ‘2013

بیروت- لبنان Hospitality Services SAL 20-23 March 2013
2 نمایشگاه   آموزش عالی اربیل

Erbil Int’l Higher Education Exhibition

اربیل-عراق IFP IRAQ 22-24   March 2013
3 نمایشگاه   بین المللی انرژی، نفت و گاز عراق

Iraq Int’l Energy , Oil & Gas 2013

بغداد-عراق IPEC 23-26 April 2013
4 نمایشگاه   بین المللی پروژه قطر

Project Qatar ‘2013

دوحه- قطر IFP Qatar 06-09 May 2013
5 نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی ودارویی اربیل

Iraq Medicare 2013

اربیل- عراق IFP IRAQ 27-29 May 2013
6 نمایشگاه بین المللی پروژه لبنان

Project Lebanon ‘2013

بیروت- لبنان IFP Lebanon 04-07   June 2013
7 نمایشگاه بین   المللی تجاری اربیل عراق

Erbil   International Fair ‘2013

اربیل- عراق IFP   IRAQ 23-26   Sept 2013
8 نمایشگاه بین المللی نفت و گاز قطر

Oil & Gas Qatar 2013

دوحه- قطر IFP QATAR 13-16 Oct 2013
9 نمایشگاه بین المللی پروژه عراق

Project Iraq ‘2013

اربیل- عراق IFP IRAQ 28-31   Oct 2013
10 نمایشگاه بین المللی تخصصی انرژی عراق

Energy Iraq   ‘۲۰۱۳

اربیل عراق IFP IRAQ 28-31   Oct 2013
11 نمایشگاه بین المللی کشاورزی و غذایی اربیل

Iraq Agro-Food ‘2013

اربیل- عراق IFP IRAQ 18-21 Nov 2013
12 نمایشگاه صنایع غذایی سیال ابوظبی

SIAL Middle East 2013

ابوظبی-امارات SIAL Group + Turret Media 24-26   Nov 2013
13 نمایشگاه بین المللی دکوراسیون داخلی مسقط

Interior Décor Fair 2014

مسقط-عمان Al-   Nimr Co. 03-05   Feb 2014
14 نمایشگاه بین المللی پروژه عراق بغداد

Project Iraq ‘2014

بغداد- عراق IFP IRAQ 10-13   March 2014
نمایشگاه بین المللی تخصصی انرژی عراق بغداد

Energy Iraq   ‘۲۰۱۴

بغداد- عراق IFP IRAQ 10-13   March 2014