سال ۱۳۹۱

ردیف عنوان نمایشگاه محل برگزاری برگزار کننده تاریخ برگزاری
۱ نمایشگاه هتلینگ و غذایی بیروت

HORECA ‘2012

بیروت- لبنان Hospitality Services SAL 24-27 March 2012
2 نمایشگاه بین المللی پروژه قطر

Project Qatar ‘2012

دوحه- قطر IFP Qatar 02-05May 2012
3 نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی و دارویی اربیل

Iraq Medicare 2012

اربیل- عراق IFP IRAQ 04-06 Oct 2012
4 نمایشگاه بین المللی پروژه لبنان

Project Lebanon ‘2012

بیروت- لبنان IFP Lebanon 31 May-3 June 2012
5 نمایشگاه بین المللی پروژه عراق

Project Iraq ‘2012

اربیل- عراق IFP IRAQ 17-20 Sept 2012
6 نمایشگاه بین المللی تخصصی انرژی عراق

Energy Iraq ‘2012

اربیل عراق IFP IRAQ 17-20 Sept 2012
7 نمایشگاه بین المللی تجاری اربیل عراق

Erbil International Fair ‘2012

اربیل- عراق IFP IRAQ 15-18 Oct 2012
8 نمایشگاه بین المللی غذایی قطر

Diyafa Qatar 2012

دوحه- قطر IFP QATAR 16-18 Oct 2012
9 اولین اجلاس همکاریهای اقتصادی مشترک ایران و اقلیم کردستان عراق اربیل عراق شرکت نوژن راد با همکاری

اتاق مشترک ایران و عراق

۱۳-۱۵ Nov 2012
10 نمایشگاه بین المللی کشاورزی و غذایی اربیل

Iraq Agro-Food ‘2010

اربیل- عراق IFP IRAQ 26-29 Nov 2012