سال ۱۳۹۰

ردیف عنوان نمایشگاه محل برگزاری برگزار کننده تاریخ برگزاری
۱ نمایشگاه هتلینگ و غذایی بیروت

HORECA ‘2011

بیروت- لبنان Hospitality Services SAL 24-27 March 2011
2 نمایشگاه بین المللی تخصصی ساختمانی جده

Saudi Building & Interior ‘2011

جده عربستان Al-Harithy Co. for Exhibition 25-28 April 2011
3 نمایشگاه بینالمللی مبلمان و دکوراسیون داخلی جده

Furnidex Arabia ‘2011

جده عربستان Al-Harithy Co. for Exhibition 08-11 May 2011
4 نمایشگاه  صنایع غذایی هتلی و بسته بندی جده

Food/Hotel/Propac Arabia ‘2011

جده عربستان Al-Harithy Co. for Exhibition 29May-01Jun 2011
5 نمایشگاه بین المللی پروژه قطر

Project Qatar ‘2011

دوحه- قطر IFP Qatar 02-05May 2010
6 نمایشگاه بین المللی توریست و گردشگری بیروت

I-Meet 2011

بیروت- لبنان IFP Lebanon 10-13 May 2010
7 نمایشگاه بین المللی پروژه لبنان

Project Lebanon ‘2011

بیروت- لبنان IFP Lebanon 31 May-3 June 2010
8 نمایشگاه بین المللی پروژه عراق

Project Iraq ‘2011

اربیل- عراق IFP IRAQ 19-22 Sept 2011
9 نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی و دارویی اربیل

Iraq Medicare 2011

اربیل- عراق IFP IRAQ 04-06 Oct 2011
10 نمایشگاه  بین المللی ماشین آلات صنعتی اربیل

Makinat Iraq 2011

اربیل- عراق IFP IRAQ 04-06 Oct 2011
11 نمایشگاه بین المللی تجاری اربیل عراق

Erbil International Fair ‘2011

اربیل- عراق IFP IRAQ 24-27 Oct 2011
12 نمایشگاه بین المللی کشاورزی و غذایی اربیل

Iraq Agro-Food ‘2011

اربیل- عراق IFP IRAQ 21-24 Nov 2011
13 نمایشگاه بین المللی غذایی قطر

Diyafa Qatar 2011

دوحه- قطر IFP QATAR 22-24 Nov 2011
14 نمایشگاه بین المللی اکسپو سنگال

Expo Senegal 2011

داکار – سنگال Arabian Exposition Co. February 2012