سال ۱۳۸۹

ردیف عنوان نمایشگاه محل برگزاری برگزار کننده تاریخ برگزاری
۱ نمایشگاه بین المللی تخصصی ساختمانی جده

Saudi Building & Interior ‘2010

جده

عربستان

Al-Harithy Co. for Exhibition 25-28 April 2010
2 نمایشگاه  صنایع غذایی هتلی و بسته بندی جده

Food/Hotel/Propac Arabia ‘2010

جده

عربستان

Al-Harithy Co. for Exhibition 16-19 May 2010
3 نمایشگاه هتلینگ و غذایی بیروت

HORECA ‘2010

بیروت

لبنان

Hospitality Services SAL 27-30 April 2010
4 نمایشگاه بین المللی پروژه لبنان

Project Lebanon ‘2010

بیروت

لبنان

IFP Lebanon 01-04 June 2010
5 نمایشگاه بین المللی پروژه عراق

Project Iraq ‘2010

اربیل

عراق

IFP IRAQ 27-30 Sept 2010
6 نمایشگاه بین المللی تجاری اربیل عراق

Erbil International Fair ‘2010

اربیل

عراق

IFP IRAQ 18-21 Oct 2010
7 نمایشگاه بین المللی کشاورزی و غذایی اربیل

Erbil Agro-Food ‘2010

اربیل

عراق

IFP IRAQ 29 Nov-02 Dec 2010
8 نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی و دارویی اربیل

Iraq Medicare 2010

اربیل

عراق

IFP IRAQ 29 Nov-02 Dec 2010
9 نمایشگاه بین المللی ضیافت قطر

Diyafa Qatar 2010

دوحه- قطر IFP QATAR
10 نمایشگاه خودرو جده

Saudi Motorshow 2010

جده عربستان Al-Harithy Co. 26-30Dec 2010
11 نمایشگاه بین المللی تجاری داکار  سنگال

Expo Senegal 2011

داکار سنگال Arabian Exposition Co. 24-28 Feb 2011