سال ۱۳۸۷

ردیف عنوان نمایشگاه محل برگزاری برگزار کننده تاریخ برگزاری
۱ نمایشگاه بین المللی تخصصی ساختمانی جده

Saudi Building & Interior ‘2008

جده

عربستان

Al-Harithy Co. for Exhibition 23-26 March 2008
2 نمایشگاه  صنایع غذایی هتلی و بسته بندی جده

Food/Hotel/Propac Arabia ‘2008

جده

عربستان

Al-Harithy Co. for Exhibition 18-22 May 2008
3 نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی و بیمارستانی

Saudi Healthcare/Hospital ‘2008

جده

عربستان

Al-Harithy Co. for Exhibition 16-19 May 2008
4 نمایشگاه بین المللی پروژه لبنان

Project Lebanon 2008

بیروت

لبنان

IFP Group 3-7 May 2008
5 نمایشگاه بین المللی تجاری اربیل عراق

Erbil International Fair ‘2008

اربیل

عراق

IFP IRAQ 15-19 Oct 2008
6 نمایشگاه بین المللی کشاورزی و غذایی اربیل

Erbil Agro-Food ‘2008

اربیل

عراق

IFP IRAQ 4-7 N0v 2008
7 نمایشگاه بین المللی پروژه عراق

Project Iraq ‘2008

اربیل

عراق

IFP IRAQ 4-7 Nov 2008
8   نمایشگاه بین المللی کشاورزی و دامپروری

Saudi Agriculture ‘2008

ریاض

عربستان

Riyadh Exhibition Co.

با همکاری وزارت کشاورزی

۲۳-۲۶ Nov 2008
9 نمایشگاه بین المللی تخصصی باغبانی

Saudi Garden Tech ‘2008

ریاض

عربستان

Riyadh Exhibition Co.

با همکاری وزارت کشاورزی

۲۳-۲۶ Nov 2008
11 نمایشگاه بین المللی آب و صنایع آبیاری

Saudi Water ‘2008

ریاض

عربستان

Riyadh Exhibition Co.

با همکاری وزارت کشاورزی

۲۳-۲۶ Nov 2008
12 نمایشگاه بین المللی تخصصی صنایع غذایی ریاض

Saudi Food ‘2008

ریاض

عربستان

Riyadh Exhibition Co. 23-26 Nov 2008