سال ۱۳۸۶

ردیف عنوان نمایشگاه محل برگزاری برگزار کننده تاریخ برگزاری
۱ نمایشگاه بین المللی تخصصی ساختمانی جده

Saudi Building & Interior ‘2007

جده

عربستان

Al-Harithy Co. for Exhibition 1-5 April 2007
2 نمایشگاه  صنایع غذایی هتلی و بسته بندی جده

Food/Hotel/Propac Arabia ‘2007

جده

عربستان

Al-Harithy Co. for Exhibition 13-17 May 2007
3 نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی و بیمارستانی

Saudi Healthcare/Hospital ‘2007

جده

عربستان

Al-Harithy Co. for Exhibition 20-23 May 2007
4 نمایشگاه بین المللی کتاب مدینه

Jeddah International Book Fair ‘2007

مدینه

عربستان

Al-Harithy Co. for Exhibition 5-14 Sept 2007
5   نمایشگاه بین المللی کشاورزی و دامپروری

Saudi Agriculture ‘2007

ریاض

عربستان

Riyadh Exhibition Co.

با همکاری وزارت کشاورزی

۱۱-۱۵ Nov 2007
6 نمایشگاه بین المللی تخصصی باغبانی

Saudi Garden Tech ‘2007

ریاض

عربستان

Riyadh Exhibition Co.

با همکاری وزارت کشاورزی

۱۱-۱۵ Nov 2007
7 نمایشگاه بین المللی آب و صنایع آبیاری

Saudi Water ‘2007

ریاض

عربستان

Riyadh Exhibition Co.

با همکاری وزارت کشاورزی

۱۱-۱۵ Nov 2007
8 نمایشگاه بین المللی تخصصی صنایع غذایی ریاض

Saudi Food ‘2007

ریاض

عربستان

Riyadh Exhibition Co. 11-15 Nov 2007
9 نمایشگاه بین المللی صنایع شوینده ریاض

Saudi Clean ‘2007

ریاض

عربستان

Riyadh Exhibition Co. 11-15 Nov 2007
10 نمایشگاه بین المللی صنایع خودرو ریاض

Riyadh Motor Show ‘2007

ریاض

عربستان

Riyadh Exhibition Co. 19-13 Dec 2007
11 نمایشگاه بین المللی قطعات یدک ریاض

Saudi Auto-shop ‘2007

ریاض

عربستان

Riyadh Exhibition Co. 19-13 Dec 2007
12 نمایشگاه بین المللی تجاری اربیل عراق

Erbil International Fair ‘2007

اربیل

عراق

IFP IRAQ 29 Oct – ۲ Nov 2007