سال ۱۳۸۴

ردیف عنوان نمایشگاه محل برگزاری برگزار کننده تاریخ برگزاری
۱ نمایشگاه بین المللی تخصصی ساختمانی جده

Saudi Building & Interior ‘2005

جده

عربستان

Al-Harithy Co. for Exhibition 17-21 April 2005
2 نمایشگاه  صنایع غذایی هتلی و بسته بندی جده

Food/Hotel/Propac Arabia ‘2005

جده

عربستان

Al-Harithy Co. for Exhibition 1-5 May 2005
3 نمایشگاه بین المللی جده

Saudi Arabia Int’l Trade Fair ‘2005

جده

عربستان

Al-Harithy Co. for Exhibition 15-19 May 2005
4 نمایشگاه صنایع برق و نیروگاهی ژوهانسبورگ

Power Generation 2005

ژوهانسبورگ

آفریقای جنوبی

Trappin Exhibition Co. 19-21 April 2005
5 نمایشگاه بین المللی صنعت کف پوش مسکو

Flooring Russia 2004

مسکو

روسیه

Montgomery Co. 11-13 Oct 2005
6 نمایشگاه بین المللی گرمایش سرمایشی و تاسیساتی لهستان

Building Solution Poland

ورشو

لهستان

Montgomery Co. 19-21 Oct 2005
7   نمایشگاه بین المللی کشاورزی و دامپروری

Saudi Agriculture ‘2005

ریاض

عربستان

Riyadh Exhibition Co.

با همکاری وزارت کشاورزی

۲۵-۲۹ Sept 2005
8 نمایشگاه بین المللی تخصصی باغبانی

Saudi Garden Tech ‘2005

ریاض

عربستان

Riyadh Exhibition Co.

با همکاری وزارت کشاورزی

۲۵-۲۹ Sept 2005
9 نمایشگاه بین المللی آب و صنایع آبیاری

Saudi Water ‘2005

ریاض

عربستان

Riyadh Exhibition Co.

با همکاری وزارت کشاورزی

۲۵-۲۹ Sept 2005
10 نمایشگاه باز سازی سودان

Re-Build Sudan ‘2005

خارطوم سودان Forum Fair Co. 7-11 Dec 2005
11 نمایشگاه بین المللی سودان

Khartoum Int’l Trade Fair ‘2006

خارطوم سودان   Sudanese Free Zones & Markets Co. 01-10 Jan 2006