سال ۱۳۸۲

ردیف عنوان نمایشگاه محل برگزاری برگزار کننده تاریخ برگزاری
۱   نمایشگاه بین المللی تخصصی لوازم خانگی بحرین

Home Style ‘2003

منامه

بحرین

Reflections & Al Milad March 2003
2 نمایشگاه بین المللی ساختمانی جده

Saudi Building & Interior ‘2003

جده

عربستان

Al-Harithy Co. for Exhibition May 2003
3 نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی

Saudi HealthCare ‘2003

جده

عربستان

Al-Harithy Co. for Exhibition Oct. 2003
4 نمایشگاه بین المللی جده

Saudi Arabia Int’l Trade Fair ‘2003

جده

عربستان

Al-Harithy Co. for Exhibition Nov 2003
5 نمایشگاه بین المللی تخصصی صنایع خودرو

Jeddah International Motor Show ‘2003

جده

عربستان

Al-Harithy Co. for Exhibition Dec. 2003
6 نمایشگاه بین المللی قطعات یدک جده

Jeddah International Auto Care ‘2003

جده

عربستان

Al-Harithy Co. for Exhibition Dec. 2003
7 نمایشگاه بین المللی  صنعت برق و نیروگاه ظهران E-POWER ‘2003 ظهران عربستان Dhahran Int’l Exhibitions Oct. 2003