سال ۱۳۸۰

ردیف عنوان نمایشگاه محل برگزاری برگزار کننده تاریخ برگزاری
۱ نمایشگاه بین المللی چرم و محصولات چرم Leather Expo & Al Hida’a ‘2001 شارجه

امارات

Expo Centre Sharjah June 2001
2 نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی جده

Food Fair ‘2001

شارجه

امارات

Expo Centre Sharjah Oct. 2001
3 نمایشگاه بین المللی تخصصی اتومبیل

Automobile Show ‘2001

شارجه

امارات

Expo Centre Sharjah Nov. 2001
4 نمایشگاه بین المللی قطعات یدکی

Autoparts ‘2001

شارجه

امارات

Expo Centre Sharjah Nov. 2001
5 نمایشگاه بین المللی – فروش عید قربان

Eid Al Adha Fair ‘2001

شارجه

امارات

Expo Centre Sharjah Feb. 2002
6 نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی ظهران

FOODEX ‘2001

ظهران

عربستان

Dhahran Int’l Exhibitions

با همکاری وزارت کشاورزی

March 2001
7 نمایشگاه بین المللی قایق و تجهیزات ورزشی

Boat Show ‘2001

ظهران

عربستان

Dhahran Int’l Exhibitions May 2001
8 نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی ریاض

Saudi Agriculture’۲۰۰۱

ریاض

عربستان

Riyadh Exhibition Co.

با همکاری وزارت جهاد کشاورزی

Oct. 2001