تقویم نمایشگاهی

 

تقویم نمایشگاهی سال ۱۳۹۵

ردیف

نام نمایشگاه

تاریخ

محل برگزاری

برگزار کننده

سایت

۱

نمایشگاه هورکا لبنان

۱۷ الی ۲۰ فروردین

بیروت- لبنان

Hospitality

horeca2016

2

نمایشگاه پروژه ایران ۲۰۱۶

۵ الی ۸ اردیبهشت ۹

تهران-ایران

IFP Group & Nojan Rad

project-iran

3

 نمایشگاه ساختمانی آستانه قزاقستان۲۰

۹ الی ۳۱ اردیبهشت ۹۵

 آستانه-قزاقستان

 ITE

astanabuild

4

نمایشگاه پروژه و انرژی لبنان ۲۰۱۶

۱۱ الی ۱۴ خرداد ۹۵

 بیروت – لبنان

IFP Group

project-lobnan

5

نمایشگاه غذایی بغداد ۲۰۱۶

۱۷ الی ۱۹ شهریور ۹۵

بغداد – عراق

IFP Group

agrofood-baghdad

6

نمایشگاه پزشکی بغداد ۲۰۱۶

۱۷ الی ۱۹ آذر ۹۵

بغداد – عراق

IFP Group

medicare-baghdad

7

نمایشگاه ساختمانی بازسازی سوریه ۲۰۱۶

۱۷ الی ۲۱ شهریور ۹۵

دمشق- سوریه

Al-bashek

rebuild-syria

8

نمایشگاه پزشکی اربیل ۲۰۱۶

۲۳ الی ۲۵ شهریور ۹۵

 اربیل – عراق

IFP Iraq

medicare-erbil

9

نمایشگاه زیر ساخت عمان ۲۰۱۶

۱۹ الی ۲۱ مهر ۹۵

مسقط – عمان

Al-Nimr Expo

infra-oman

10

نمایشگاه بین المللی بازرگانی اربیل ۲۰۱۶

۱۹ الی ۲۲ مهر ۹۵

اربیل – عراق

IFP Iraq

erbil-international-fair

11

نمایشگاه پروژه و انرژی اربیل ۲۰۱۶

۱۹ الی ۲۲ مهر ۹۵

اربیل – عراق

IFP Iraq

project-iraq

12

نمایشگاه ماشین آلات غذایی روسیه ۲۰۱۶

۱۹ الی ۲۳ مهر ۹۵

مسکو- روسیه

Expo center

Moscow

agroprodmash

13

نمایشگاه ساختمانی بولونیا ایتالیا ۲۰۱۶

۲۸ مهر الی ۱آبان ۹۵

بولونیا- ایتالیا

Bologna fire

saie

14

نمایشگاه دنیای برق آلماتی قزاقستان ۲۰۱۶

۴ الی ۶ آبان ۹۵

آلماتی-قزاقستان

ITE

power-kaz

15

نمایشگاه اگروفود اربیل عراق ۲۰۱۶

۲۴ الی ۲۷ آبان ۹۵

اربیل – عراق

IFP Iraq

erbil-agrofood

16

نمایشگاه دکوراسیون و معماری داخلی عمان ۲۰۱۷

۲۵ الی ۲۷ بهمن ۹۵

مسقط – عمان

Al-Nimr Expo

idf

17

نمایشگاه خدمات فنی مهندسی ایران

 تهران-ایران